Galenio

O problému               Funkce pro pacienty               Funkce pro nemocnice

Cenová tabulka

199 Kč

za měsíc
Samostatný lékař

Ideální pro jednotlivé ordinace, které ošetřují zahraniční pacienty a potřebují pomoc s překonáním jazykové bariéry.

1 999 Kč

za měsíc
Poliklinika

Vhodné pro polikliniky s více specializovanými ordinacemi různých zaměření, kam chodí cizinci pravidelně nebo jen v urgentních případech a potřebují centrální nástroj pro bourání jazykové bariéry.

7 499 Kč

za měsíc
Malá nemocnice

Dělané pro okresní a jiné menší nemocnice, pro které  nástroj pro bourání jazykové bariéry slouží pro rychlé vyřešení situace a jako vhodná prevence takových případů.

11 999 Kč

za měsíc
Nemocnice

Ideální pro fakultní a krajské nemocnice, pro které je důležité umět rychle vyřešit situaci s jazykovou bariérou na příjmu nebo při hospitalizaci a být na takovou situaci sobře připraveni.

14 999+ Kč

za měsíc
Vlastní

Vhodné pro velké organizace sdružující více nemocnic nebo opravdu velké nemocnice, které potřebují systém pro rychlé vyřešení jazykových bariér kdekoliv ve svém zdravotním systému a chtějí být na takové situace dobře připraveni.